Icon
 • W5
مـــــــــنو

تگ لیمیت

استفاده ازتگ لیمیت برای جامه دان پذیرش شده مسافر به منظور اعلام رسمی عدم هر گونه مسئولیت درقبال آسیب به جامه دان و رد هرگونه ادعای خسارت میباشد.تگ لیمیت برای جامه دان هایی با بسته بندی ناقص یا شکستنی در صورت حمل به روش معمول مورداستفاده قرارمی گیرد . با استفاده از این تگ مسئولیت هرگونه آسیب به جامه دان پذیرش شده در زمان پذیرش مستقیما" بر عهده مسافر می باشد .

کاربرد تگ لیمیت جامه دان
زمان پذیرش مسافری که برای پذیرش در کانتر دیر مراجعه نموده و پرواز بسته شده است ‚مورد استفاده قرار می یابد . به دلیل وجود محدودیت زمانی برای ارسال جامه دان به هواپیما قبل از زمان خروج

جهت اجتناب از ورود باردستی نامناسب از لحاظ وزن و ابعاد به کابین هواپیما ‚ تگ لیمیت به جامه دان الصاق میشود تا درقسمت لود بارهواپیما قرار گیرد .

کارمندان حراست در برخی فرودگاه های خاص ازحمل وسایل الکتریکی به عنوان باردستی اجتناب می ورزند . در این موارد نیز در صورت امکان تگ لیمیت تکمیل و به این قبیل وسایل الصاق میگردد تا درقسمت بار لود گردد.

درصورت نامناسب بودن بسته بندی ‚ شکستنی ‚بسته بندی ناقص ‚ آسیب دیده و فاسد شدنی ‚ حتما"با شرح دلیل به اطلاع مسافر می رسد که از پذیرش آن معذور می باشیم . نماینده حاضر هواپیمایی ماهان شرایط این نوع پذیرش وعدم مسئولیت پذیری هواپیمایی ماهان را توضیح می دهد تا درصورت توافق مسافر ‚در صورت امکان با تکمیل تگ لیمیت و الصاق آن به بسته حمل گردد.

درصورت اجتناب مسافر از قبول شرایط تگ لیمیت ‚ هواپیمایی ماهان ازپذیرش بسته مسافربدون قبول چنین توافقی معذورمی باشد .

مشکل جامه دان

فقط کارمندان مرتبط با خسارت بار همراه مجاز به بحث و گفتگو درارتباط با توافقات مالی بامسافران می باشند ; اگرچه سایرکارمندان نیز از شرایط حقوقی هواپیمایی ماهان مطلع می باشند. مسئولیت هواپیمایی ماهان درپرداخت هزینه خسارت جامه دان کاملا" محدود و بر اساس وزن جامه دان گمشده ‚آسیب دیده ‚ تاخیر درتحویل زمان ترانزیت است . بیمه ویا پرداخت نقدی در تمام خسارتها به هیچ وجه براساس جبران بها نیست وطبق قرارداد شرایط حمل هیچ مسئولیتی درقبال زیان به پول وجواهرات و اقلام دارای ارزش مشابه مذکور به عنوان جامه دان قابل پذیرش ندارد زیرا به این مطلب اشاره شده است که حمل این قبیل وسایل با ارزش توسط خودمسافر و ازطریق بارکابین صورت پذیرد. جهت پیگیری درمورد مذاکرات و پرداخت بیمه
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:678 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
حمل کالاهای خطرناک در جامه دان

به طور معمول کالاهای خطرناک توسط مسافرو یا کروی پرواز نباید به صورت ذیل حمل گردد .

به عنوان جامه دان ویا داخل آن
به عنوان بار داخل کابین و یا داخل آن
به صورت شخصی
كالای خطرناك ، شامل هر کالايي است که به جان انسان
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:598 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
چگونگی محاسبه مقدار کرایه حمل AVIH

پرندگان خانگی: وزن کامل پرنده بهمراه قفس × 04 = (.......kg) مقدار اضافه بار مسیر
حیوانات اهلی و خانگی: وزن کامل حیوان بهمراه قفس × 02 = (.......kg) مقدار اضافه بار مسیر
این هزینه جدا از مقدار بار مجاز رایگان مسافر در هر مسیر و کلاس پروازی است و هر مسافر در صورت نداشتن بار همراه نیز موظف به پرداخت این هزینه بعنوان کرایه حملAVIH میباشد.

قفس مناسب

قفس باید دارای ابعاد مناسب باشد و برای ایستادن طبیعی حیوان به اندازه كافي بزرگ باشد . بايد بجهت نگهداری حیوان به حد كافي محكم ‚ مطمئن و دارای منافذ تهويه باشد و درب آن دارای قفل و فاقد چرخ در زیر سطح خود باشد.در صورت عدم وجود این قبیل مشخصات از سفر حيوان ممانعت می گردد .

بستن قلاده درون قفس برای حیوان ممنوع است زیرا پوزه حیوان باید آزاد باشد. حداکثر سه حیوان نهایتا" شش ماهه که با هم به دنیا آمده باشند و با وزن حداکثر 04 کیلو گرم برای هریک می توانند در یک قفس قرار گیرند .در صورت بیشتر بودن وزن یا سن باید در قفس های جداگانه سفر نمایند .حیوان مادر و حداکثر سه فرزندش در صورتی که از سن بچه ها بیش از 12 هفته نگذشته باشد و هر کدام بیش از 02 کیلو وزن نداشته باشند و به راحتی در یک قفس قرار گیرند امکان حمل دارند .

توصیه میشود درتابستان و روز های گرم از پرواز های شب یا صبح زود و در زمستان و روزهای سرد از پروازهای در طول روز استفاده نمایید. ممکن است بر اساس نوع هواپیما و شرایط عملیاتی از پذیرش موجود زنده ممانعت بعمل آید . بطور مثال : حمل موجود زنده در برخی هواپیماهای BAE امکان پذیر نمی باشد . تحویل حیوان در مقصد براساس فرم تنظیم شده در مبدا به فرد ذکر شده صورت می پذیرد. بر اساس فرم تکمیل شده در مبدا هرگونه هزینه اضافی اعم از : خدمات دامپزشکی
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:461 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
موجود زنده ( AVIH )

هر شرکت هواپیمایی با توجه به مقررات کشورهای مبدا
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:442 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
سبد نگهداری نوزاد

این قوانین تنها با هدف ایمنی
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:508 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
کودک بدون همراه Unaccompanied Minors ( UM )

قوانین ویژه و دستورالعملهای بین المللی حمل کودک بدون همراه تنها با هدف ایمنی
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:493 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
مسافر توانخواه

تعریف

مسافرتوانخواه به افرادی اطلاق می گردد که به علت شرایط پزشکی
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:491 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
اضافه بار

هزینه بار همراه مضاف بر بار مجاز رایگان مسافر با نرخ مصوب وبه تاریخ صدوربرگه اضافه باربراساس وزن یا تعداد بسته اخذ می گردد .درصورت پرداخت هزینه اضافه بار ‚ بار اضافه پذیرش می گردد . محاسبه بارمجاز رایگان و نرخ اضافه بار برای کل سفربر مبنای تعرفه های بین المللی می باشد .مسافران دارای بلیط برگشت هوایی میتوانند هزینه اضافه بار مسیر برگشت خود را براساس کلاس پروازی بیزنس ‚ معمولی طبق قوانین هواپیمایی ماهان وبرمبنای نرخ تبدیل ارز آن منطقه ‚ پیش از پرواز پرداخت نمایند . برای چنین مسافرانی برگه اضافه بار مجزا برای مسیر برگشت صادر میگردد.مالیات های کاربردی مقصد نیز اعمال میشود . در صورت به همراه داشتن مقدار اضافه بار بیشتر از برگه اضافه بار صادره در مسیر برگشت ‚ به ازای مقداراضافی قبل ازخروج پرواز از مسافر اضافه بار اخذ شده و برگه اضافه بار جدیدی صادر می گردد . درصورت به همراه داشتن مقدار اضافه بار کمتر از برگه اضافه بار صادره درمسیربرگشت ‚ فقط درمحل صدور برگه اضافه بار با ارائه تگ های جامه دان مابه تفاوت بازگشت داده می شود.

ترانسفر جامه دان

تمام جامه دان های ترانسفر شده توسط تگ های اینترلاین مشخص می شوند . برای ترانسفر سریع چمدان ها تگ Quick Transfer به چمدان نصب میگردد .
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:429 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
کالاهای قابل پذیرش فقط با تایید کارمند مسئول هواپیمایی ماهان به عنوان جامه دان پذیرش شده

کالاهای خطرناک ذیل فقط با تایید کارمند مسئول مجاز به حمل توسط هواپیما به عنوان جامه دان پذیرش شده می باشند .

دی اکسید کربن ‚ (یخ خشک).
هنگام کاربرد به منظور بسته بندی فاسد شدنی تا 2کیلوگرم به ازای هرمسافر مشمول کالاهای خطرناک IATA قرار نمی گیرد.

مهمات ورزشی
جعبه های حفاظتی ‚ مهمات ( فشنگ اسلحه و سلاح های کوچک) ازنوع 1.4S قابل استفاده جهت ورزش ‚ تا 5 کیلوگرم برای هر مسافر به منظور استفاده همان فرد ‚ به غیراز مهمات موشک های آتش زا و محترقه . مقدارمجاز برای چند مسافر نباید با یک یا تعداد بیشتری از بسته ها یکی گردد .

ویلچرها واین قبیل وسایل دارای باتری خشک
باتری را جدا و دوسر باتری ویلچرها واین قبیل وسایل دارای باتری تر را در برابر مدار کوتاه عایق بندی نموده و باتری را با رعایت ایمنی کامل به ویلچر متصل میگردد.

خوراک پزهای سفری ومخزن های سوخت
با تایید کارمند مسئول‚ خوراک پزهای سفری ومخزن های سوخت خوراک پزهای سفری دارای سوخت مایع قابل اشتعال و فقط درصورت تخلیه کل سوخت مایع خوراک پز سفری یا مخزن سوخت آن وانجام عملیات بی خطر ‚ به عنوان جامه دان پذیرش شده قابل حمل است .

کالاهای قابل پذیرش بدون تایید کارمند مسئول در جامه دان پذیرش شده

داروهای غیررادیو اکتیو و لوازم بهداشتی و دارویی شامل افشانه ها و اسپری ها. از قبیل: اسپری های مو ‚ عطر ‚لوسیون وداروها

افشانه ها .
حمل افشانه ها بدون داشتن خطرات جانبی ‚ جهت استفاده ورزشی یا خانگی ‚ به عنوان جامه دان پذیرش شده مجازاست . مجموع وزن خالص تمام این لوازم برای هر مسافر یا هریک از اعضای کرو نباید از ml100 تجاوزنماید ضمن اینکه وزن خالص هر یک ازاین لوازم نیز نباید بیش از نیم کیلو گرم یا نیم لیتر باشد .

سیلندرهای دی اکسید کربن .
سیلندرهای دی اکسیر کربن پوشش داربه منظور کاربری اعضا ( دست و پا ) مصنوعی . همچنین درصورت نیاز یک سیلندر یدک با سایز مشابه به منظوراطمینان ازمیزان کافی درمدت طول پرواز .

دستگاه تنظیم ضربان قلب
دستگاه تنظیم ضربان قلب ایزوتوپ پرتوافشان ویا سایروسایل ‚ که توسط باتری های لیتیوم پایین تر از1600wh‚که دربدن فرد قرارگرفته است یا داروهای رادیواکتیو که درنتیجه درمان های پزشکی بدن فرد را دربرمی گیرد.

دماسنج پزشکی
یک دماسنج پزشکی کوچک حاوی جیوه ‚ برای مصرف شخصی ‚ وقتی که داخل پوشش محافظ قرار گرفته است .

وسایل الکتریکی
وسایل الکتریکی مصرفی ( ساعت ها ‚ ماشین حسابها ‚ دوربین ها ‚تلفنهای همراه ‚ لپ تاپ وغیره ) دارای باتری لیتیوم و یا یون لیتیوم زمان حمل توسط مسافران یا اعضای کرو به منظورمصرف شخصی .ضمنا" باتری های یدک تک تک باید بسته بندی ومحافظت شوند یا بر روی دستگاه نصب باشند تا از ایجاد مدارکوتاه ممانعت بعمل آید و فقط دربار دستی حمل گردند .
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:313 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
خرید از فروشگاه های معاف از تعرفه گمرکی (Duty Free)

کلیه خرید مایعات از فروشگاه های معاف از تعرفه گمرکی فرودگاه ها یا خرید هنگام پرواز در هواپیما می بایست در کیسه های پلاستیکی خاص خود فروشگاه به همراه فاکتور مهر شده باشند.

خواهشمندیم از باز کردن کیسه تا مقصد خودداری فرمائید. در غیر اینصورت محتویات کیسه ممکن است در قسمت امور بازرسی توسط مامورین ضبط شود.در صورت داشتن ترانسفر پرواز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا امریکا، به حمل تمامی خرید های اقلام مایعات از دیوتی فری (معاف از گمرک/بدون مالیات)بیش از 100 میلی لیتر در کیف های دستی ، حتی در کیسه های مخصوص با فاکتورهای مهر شده اجازه داده نخواهد شد.

نکته : جهت حفظ ایمنی خواهشمند است از حمل جامه دان دستی با ابعاد بیش از 40cm* 55cm* 23cm جدا" خودداری فرمایید .

جامه دان پذیرش شده

توجه داشته باشید ارزشگذاری برای پول
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:411 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
جامه دان

اطلاعات کلی

مقصود از جامه دان کالاها وسایراموالی است که مسافر درصورت نیاز و متناسب برای پوشیدن
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:471 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
پذیرش مسافر

شرایط کلی

ما شرایط حمل را فقط برای مسافرانی که نام ایشان دربلیط قید گردیده فراهم مینماییم بنابراین امکان نیاز به شناسایی نیز وجود دارد.
بلیط قابل انتقال نیست به جز موارد ضروری توسط ضوابط لازم الاجرا
برخی بلیط ها تخفیف دار فروخته میشوند این امر سبب میگردد به طور کامل و یا جزئی غیرقابل استرداد باشند . مسافر باید بهترین نرخ متناسب با نیاز خود را انتخاب نماید .
بلیط همیشه جزء دارایی شرکت هواپیمایی صادرکننده میباشد .
به جز در مورد بلیط های الکترونیک ‚ بدون ارائه بلیط معتبر دارای فلایت کوپن جهت پرواز مشخص
تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:446 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
شرکت هواپیمایی ماهان هواپیمایی ماهان (Mahan Air) یکی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی ایرانی است که دفتر اصلی آن در تهران قرار دارد. این شرکت در سال ۱۹۹۲ در کرمان تأسیس گردید. سهامدار عمده‌ٔ این شرکت مؤسسه خیریه مولی‌الموحدین است.
سال 1371:
هواپیمایی ماهان به عنوان اولین شرکت هواپیمایی خصوصی فعالیت خود را آغاز نمود
سال 1372:
آغاز فعالیت جدی در عرصه کشور با برقراری پروازهای منظم تهران-کرمان. تعداد کارکنان به 100 نفر افزایش یافت
سال 1373:
اولین پرواز بین المللی ماهان با پرواز تهران به مقصد دمشق آغاز گردید
سال 1375:
در این سال تعداد مسافرین حمل شده از ابتدای عملیات به یک میلیون نفر رسید
سال 1376:
فعالیتهای پروازی باری با دو فروند هواپیمای ایلوشین آغاز گردید
سال 1377:
پروازهای برنامه ای دو بار در هفته ازتهران به دوبی آغاز گردید. در سالهای اخیر دوبی به یکی از مهمترین مسیرهای بین المللی ماهان تبدیل شده است
سال 1378:
اولین هواپیمای ایرباس مدل 300 به ناوگان هواپیمایی ماهان ملحق گردید
سال 1379:
عضویت در سازمان بین المللیIATA . شروع پروازهای برنامه ای از تهران به مقصد بانکوک
سال 1380:
ورود ایرباسهای مدل 310 و تقویت ناوگان و بالا رفتن توان شرکت جهت انجام پروازهای دوربرد به مسیرهای خاوردور
سال 1381:
افزایش مقاصدجدید پروازی همچون دوسلدورف در آلمان، کلمبو در سری لانکا و دهلی در هند به شبکه پروازی ماهان
سال 1382:
دهمین سالگرد فعالیت هواپیمایی ماهان در عرصه کشور و حمل بیش از 5 میلیون مسافر در طول ده سال فعالیت مستمر
سال 1383:
مسیر بیرمنگام در انگلستان به عنوان دومین مقصد اروپایی هواپیمایی ماهان راه اندازی گردید
سال 1384:
ورود 4 فروند ایرباس مدل 320 به ناوگان ماهان و تبدیل شدن ماهان به تنها شرکت هواپیمایی دارنده ناوگان مدرن در کشور
1385:
شروع پروازهای ماهان به مقاصد منچستر انگلستان و لاهور در پاکستان
سال 1386:
افزایش تعداد پروازهای دوبی به دو بار در روز و روزانه شدن پروازها به بانکوک. پیوستن 3 فروند هواپیمای مدرن بوئینگ 400-747 به ناوگان به عنوان بزرگترین هواپیمای مسافری جهان با ظرفی 436 مسافر
سال 1387:
برگزاری جشن سانزدهمین سال تأسیس هواپیمایی ماهان. برقراری پروازهای برنامه ای به شهر استانبول
سال 1388:
پیوستن 6 فروند هواپیمای مدرن ایرباس مدل 600-300 به ناوگان و گسترش چشمگیر شبکه پروازهای داخلی و روزانه شدن اکثر مقاصد پروازی داخلی. برقراری پروازهای تهران به آمریتسار در هند، پروازهای مشهد به بانکوک و شیراز به مقصد کوالالامپور
سال 1389:
افتتاح پرواز مستقیم از تهران به آلماتی در قزاقستان
در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۰۸، وزارت بازرگانی آمریکا چندین شرکت را به‌خاطر فروش ۳ فروند هواپیمای ساخت آمریکا به ماهان ایر، به مدت شش ماه از برخورداری از امتیازات تجاری دولت آمریکا محروم کرد.
هواپیمایی ماهان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷ بدلیل نقص در مسائل ایمنی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت و پروازهای این شرکت به دوسلدورف و منچستر و دیگر مقاصد اروپایی لغو شد. نهایتاً اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۸، تقریباً یک سال پس از آن‌که ماهان ایر را به خاطر «عدم رعایت استاندارهای ایمنی» در فهرست سیاه قرار داده بود، نام این شرکت را از این فهرست خارج کرد
تاریخ ثبت :1395/03/20 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:612 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
تبلیغات تور
 • 2 3
 • آژانس مسافرتی زیما سفر
510,000
 • 2 3
 • آژانس مسافرتی زیما سفر
470,000
 • 2 3
 • آژانس مسافرتی الهی گشت پارسه
460,000
 • 7 8
 • آژانس مسافرتی زیما سفر
1,950,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی زیما سفر
550,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی زیما سفر
550,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon